Kategoria: Vertaukset

Sanan oikea kuuleminen

Sanan oikea kuuleminen

Heräsin yöllä unestani, olin kuullut niin lujan äänen, että havahduin siihen, ääni oli huutanut: ”Kuule!”. Ihmettelin, kun havahduin hereille, että heräsinkö tosiaan siihen, että unessani huudettiin. Muistan, että sitä ennen olin nähnyt unessani tekstiä, jossa luki ”Katso”. Tajusin, että Jumala haluaa minun nyt ymmärtävän jotakin. Hän haluaa, että me todella kuulemme, näemme ja ymmärrämme mitä hän puhuu.

Minulle tuli mieleen selvittää mitä ”kuulla/kuuleminen” merkitsee hepreaksi. Heprealainen ajattelu eroaa muutenkin kovin paljon meidän länsimaisesta ns. kreikkalaisesta ajattelustamme, sen olen tullut ymmärtämään, vaikka kovin vähän vasta ymmärränkin. Löysin aiheesta myös videon, se löytyy lopusta.

Hepreaksi verbillä ”kuulla”/”sh’ma” on hyvin paljon syvempi merkitys kuin pelkkä korvilla kuuleminen, pelkkä äänen kuuleminen. Me yleisesti ottaen ymmärrämme, että kuuleminen on sitä, että olemme kuulleet jonkin äänen, huolimatta siitä, ymmärsimmekö sitä tai saiko se meissä mitään aikaan vai menikö ääni vaan ”toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos”. Jumalan näkövinkkelistä me ihmiset olemme ”kuulleet” vasta siinä vaiheessa, kun olemme ”kuulleet ja toimineet”, olleet kuuliaisia. Jos emme ole ymmärtäneet kuulemaamme emmekä tehneet sen mukaan, emme hänen määritelmänsä mukaan ole todella kuulleet mitään. Herra sanookin tällaisesta, että ”Korvat heillä on, mutta he eivät kuule.” Hepreaksi kuuleminen ja tekeminen kuuluvat yhteen, ne ovat saman kolikon kaksi puolta.

Olen miettinyt myös Jeshuan kertomaa vertausta kahdesta rakentajasta, tämä kuvaa myös näitä kahta tapaa kuulla:

”Miksi te kutsutte minua, ”minun Herrani, minun Herrani”, ettekä tee, mitä minä sanon? Jokainen ihminen, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani, ja tekee ne, minä osoitan teille, minkä kaltainen hän on; Hän on miehen kaltainen, joka rakensi talon ja kaivoi syvälle ja laittoi perustuksen kalliolle, mutta kun tulva tapahtui, se tulva iskeytyi siihen taloon, eikä se voinut sitä horjuttaa, sillä sen perustus oli laitettu kalliolle. Ja se, joka kuulee, eikä tee, on miehen kaltainen, joka rakensi kotinsa mudalle, ilman perustusta, ja kun se virta iskeytyi siihen, se kaatui hetkessä, ja sen talon sortuminen oli suuri.”
Luukas 6:46-48 (aramea-suomi)

Raamatussa sanotaan useasti myös: ”Jolla on korva, se kuulkoon!” Ja edelleenkään ei tarkoiteta pelkkää passiivista kuulemista vaan kuulemista, joka saa aikaan toimintaa, tekoja, kuuliaisuutta hänen äänelleen. Samoin sanotaan, että ”katsokaa kuinka kuulette”. Ei siis ole yhdentekevää kuinka me kuulemme.

Tähän videoon saatavilla suomenkieliset tekstit

Aramea-suomi -raamatunkäännökset on suomentanut Tuomas Levänen, voit lukea hänen nettisivuiltaan apokryfikirjat.com muitakin arameasta suomenkielelle käännettyjä tekstejä.